TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC
VIỆT VĂN MỚI

HỘI HỌA


DƯƠNG SEN

. Sinh năm 1949 tại Quỳnh Đôi, Nghệ An.
. Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1983.
. 1975-1988 tham gia triển lãm do hội Mỹ Thuật Việt Nam và Mỹ Thuật Thành phố tổ chức.
. 1993-1994 : Triểm lãm nhóm 3 người.
. 1996 : Triển lãm nhóm 2 người.
. 1996 : Giải thưởng hội Mỹ Thuật Việt Nam
. 1997 : Triễn lãm nhóm 3 người.
. 1997 : Triển lãm cá nhân.
. 1997 : Triển lãm nhóm 7 người .
. 1997 : Giải thưởng hội Mỹ Thuật Việt Nam
. 1997-1998: Bằng khen, giải thưởng hội Mỹ thuật VN của tập đoàn Philip Morris.
. 1998 : Giải 3 triển lãm Mỹ thuật VN.

 
THIẾU NỮ, HOA VÀ CHIM

TRANH SƠN DẦU

THIẾU NỮ VÀ HOA
LÀM DUYÊN
TĨNH VẬT 1

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC