TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

ĐÀM XUÂN CẬN
. Sinh năm 1939 tại Bắc Việt
. Tốt nghiệp Đại Học .
. Vào thập niên 70 sang Úc dạy tại RAAF School (Trường Không Quân Hoàng Gia Úc).
. Về nước dạy Anh Văn tại các trường Trung học Gia Long, Trường Sơn.
. Làm Thơ, viết Văn.
. Đã chuyển dịch 10 tác phẩm của nhà văn Thế Phong sang Anh ngữ trước 75 ở Sài Gòn.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Ngưỡng Cửa Chiêm Bao - Thi Tập (Sài Gòn 1967)
. Đưá Con của Bố Già - Truyện (dịch The Fortunate Pilgrim của Mario Puzo (Sài Gòn 1974) - tái bản năm 2000 NXB Thanh Niên với tựa đề Qua Cơn Ác Mộng )

. Hiện sống tại Cabramatta Sydney Australia.

THƠ


HOÁ THÂN
VỪA ĐI VỪA NGƯỚC NHÌN
SÁU BÀI LỤC BÁT
BỐN BÀI LỤC BÁT
BI KHÚCTRUYỆN DỊCH


THE RUBBISH TIP OUTSIDE THE CITY AND OTHER STORIES
chuyển dịch từ tập truyện ngắn
KHU RÁC NGOẠI THÀNH
của
THẾ PHONG

THE SECRET LIFE OF A BOOKMAN
A NIGHT OF LOVE
OF A RESPECTFUL DOG
THE RUBBISH TIP OUTSIDE THE CITY
MY CRADLE: A CHINESE FAMILY

Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ

BI KHÚC

Trí mòn đau đáu hồn quê
Nưả đời phiêu bạt lối về chưa quên
Trái tim oan khổ tật nguyền
Tháng ngày đá nặng trăm miền ăn năn.

*

Ở một nơi trời đất mang mang
Sầu cố quận đã rầu như cỏ rối
Ở một nơi không thấy bóng làng
Mưa từng trận qua đời hấp hối.

*

Ngồi thu, gối cuối, con tàu
Vết hằn năm tháng nát nhàu tâm tư
Tiềng em xa thật tình cờ
Thắp trong tôi, nỗi ơ hờ chia tan
Đồi cao lũng thấp phân vân
Dặm trường đã mỏi ngại ngần trao thân.

*

Sau cơn gió bụi miệt mài
Tháng ngày trôi nổi rạc rày tấm thân
Bạn bè tản lạc mười phần
Vời trông đất khổ trên giàn lửa thiêu
Đời tan từng sợi nắng chiều
Cát lầm bụi đục đã nhiều xót xa.

ĐÀM XUÂN CẬN

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA NHẬN ĐỊNH