TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
TẠ BÁ HẬN


THƠ


LỜI QUÊ
LỜI QUÊ


Ngày xưa chị hát “còn duyên...”
Em bâng khuâng tựa mạn thuyền “... mây trôi...”
Chị vui theo cánh chim trời
Em nhìn vạt cải vồng tươi sắc chiều
Gió thu ấm ít, lạnh nhiều
Chị hong áo mới bao nhiêu là màu
Bên thềm ngào ngạt hương cau
Em nhìn theo thoáng chút sầu vương xa
Nửa chừng chị ngắt lời ca
Tay trong tay với người ta xuống thuyền
Đã dài sông lại rộng thêm
Bỏ mình em lạnh những đêm trăng vàng
Giữa khuya tiếng vạc trao ngang
Mà sao “... người ở...” bẽ bàng chị ơi!
Lời quê xanh thẳm rối bời
Em gom những ánh sao rơi làm đèn.TẠ BÁ HẬN
TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC