TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ LIÊN KẾT


VIỆT VĂN MỚI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM


 

NHẬN ĐỊNH
TUYỂN TRUYỆN 4 CÂY BÚT NỮ
của TỦ SÁCH VIỆT VĂN MỚI

* Văn Học Quê Nhà - Chuyên đề : Bốn đoá vô ưu ngày cuối hạ - (http://www.toquoc.gov.vn- Việt Nam).

* Bốn Cây Bút Nữ Tuyển Truyện (http://diendan.songhuong.com.vn).

* MỘT CÁNH CỬA HỘI NHẬP VĂN CHƯƠNG (http://nguyenanhtuan.vnweblogs.com- Việt Nam).

* Văn Nghệ Chủ Nhật - Bốn đoá vô ưu ngày cuối hạ - (http://www.vannghechunhat.net- Việt Nam).

* Từ Vũ : Một Cánh Cửa Hội Nhập Văn Chương (http://www.vannghesongcuulong.org.vn - Việt Nam).

* Bốn Đoá Vô Ưu Ngày Cuối Hạ (http://vannghesongcuulong.org - Việt Nam).

* 4 Cây Bút Nữ Tuyển Truyện (www.sahara.com.vn - Việt Nam).

* Hội Ngộ Văn Chương - Nguyễn Văn Ninh (http://www.tuoitre.com.vn - Việt Nam).

* Một Cánh Cửa Hội Nhập Văn Chương (http://www.phongdiep.net - Việt Nam).

* Hội Ngộ Văn Chương (http://www3.tuoitre.com.vn - Việt Nam).

* Bốn Cây Bút Nữ Tuyển Truyện (http://www.thotre.com ).

* Bốn Cây Bút Nữ Tuyển Truyện - Hà Linh (http://evan.com.vn - Việt Nam).

* Một Cánh Cửa Hội Nhập Văn Chương - Phong Điệp (Báo Văn Nghệ Trẻ số 29 - Hà Nội).

* CÁI BẮT TAY ĐẦU TIÊN - Võ Thị Xuân Hà (http://vothixuanha.vnweblogs.com - Hà Nội).

* Tuyển truyện 4 CÂY BÚT NỮ- Tủ sách Việt Văn Mới - Ngô Hữu Đoàn (http://ngohuudoan.wordpress.com).

* Máu Đỏ Da Vàng, Nhân Đọc Cuốn Sách 4 Cây Bút Nữ... - Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hoa (http://www.vannghechunhat.net ) .

* Hợp Tác Giữa Các Nhà Làm Sách Trong Nước và Hải Ngoại - Cái Bắt Tay Đầu Tiên - TT & VH (Hà Nội) .

* Bốn Đoá Vô Ưu Ngày Cuối Hạ - Nguyễn Nguyên An (Huế) .

* Máu Đỏ Da Vàng, Nhân Đọc Cuốn Sách 4 Cây Bút Nữ... - Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hoa (Hà Nội) . 
TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ LIÊN KẾT